15% KORTINGSACTIE van Red Rose Tattoo
FACEBOOK

Kort samengevat: Wat moet je doen?

(voor de uitgebreide actievoorwaarden scroll naar beneden of klik hier)

Deelname geschied door al de volgende stappen te volgen op Facebook:

*ga naar het bericht (de actie) of via de Facebook pagina van Red Rose Tattoo.

*like het bericht (de actie).

*boek uiterlijk op donderdag 15 juli 2021 een vrijblijvend overleg in (het overleg mag plaatsvinden in de maanden juli en augustus.

*indien je daarna gebruik wenst te maken van de 15% korting op een tattoosessie, kan je vervolgens een afspraak maken (de afspraak mag in een latere maand van het jaar 2021 plaatsvinden) onder het doen van de reguliere aanbetaling.

De korting geldt voor slechts één tatoeage afspraak (maximaal 5 uur), je moet 18+ zijn en in Nederland wonen en de korting is niet overdraagbaar aan een andere persoon.

Ps. Nu je er toch bent, check gelijk even de rest van onze (nieuwe) website en de tattoo’s!!! 🙂

Deze actie wordt georganiseerd door:

Red Rose Tattoo,

Rubenslaan 10,

3116 BN, Schiedam

ACTIE-VOORWAARDEN

ACTIEVOORWAARDEN FACEBOOK 15 juli 2021 – TATTOO STUDIO “RED ROSE”

  1. DEFINITIES

In deze Actievoorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.

1.1 Tattoo Studio “Red Rose” (hierna genoemd: Red Rose Tattoo): eenmanszaak in de overige dienstverlening gevestigd aan de Rubenslaan 10 te Schiedam.

1.2 Deelnemer: de natuurlijke persoon, die gebruik wenst te maken van de Kortingsactie en voldoet aan de navolgende Actievoorwaarden.

1.3 Kortingsactie: de tijdelijke actie om in aanmerking te komen voor 15% korting op het aanbrengen van een tatoeage door Red Rose Tattoo zoals omschreven in de navolgende voorwaarden.

1.4 Tatoeage: de door tatoeëren verkregen permanent en/of duurzaam afbeelding op de huid.

  1. DEELNAME KORTINGSACTIE (15%)

2.1.1 De navolgende Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Facebook actie van Red Rose Tattoo ter verkrijging van een aanspraak van Deelnemer op een kortingspercentage van 15% op een tatoeageafspraak in 2021 (hierna verder te noemen ‘Kortingsactie’).

2.1.2 De actie wordt georganiseerd door Red Rose Tattoo.

2.1.3 Door deelname aan de Kortingsactie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden.

2.2.1 Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan onze actie, mits woonachtig in Nederland. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn.

2.2.2 Aan deelname aan de actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het internet, geen extra kosten verschuldigd. De deelnemer heeft geen enkele (aankoop)verplichting, anders dan het -uiterlijk op 15 juli 2021- inplannen van een vrijblijvend overleg bij Red Rose Tattoo.

2.2.3 Door deelname aan een Facebook kortingsactie geeft deelnemer NIET tevens het recht aan Red Rose Tattoo om zijn/haar Facebook naam op de website en social media te plaatsen. Dit geschiedt uitsluitend na onderling overleg.

2.2.4 De persoonlijke gegevens die Red Rose Tattoo in het kader van deze kortingsactie ontvangt, zullen niet aan derden worden verstrekt. Red Rose Tattoo zal deze gegevens van de deelnemers verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2.3.1 De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het geldig maken van het toegekende kortingspercentage (15%).

2.3.2 De korting is niet inwisselbaar voor geld en evenmin overdraagbaar.

2.3.3 Het kortingspercentage (15%) van de Facebook actie genoemd onder 2.3.4 wordt aan de Deelnemer toegekend onder de opschortende voorwaarde van 2.3.5 (formalisering).

2.3.4 Om in aanmerking te komen voor het kortingspercentage (15%) moet de Deelnemer uiterlijk op 15 juli 2021 om 21.59 uur aan de volgende cumulatieve voorwaarden hebben voldaan (Facebook actie):

a. het liken van de Facebook post met de actie, en
b. het maken van een afspraak voor vrijblijvend overleg via https://redrosetattoo.nl/kortingsactie-boeking

2.3.5 Het kortingspercentage (15%) waar Deelnemer aanspraak op krijgt als gevolg van de vrijblijvende boeking als genoemd in 2.3.4, wordt pas toegekend als tévens uiterlijk op 31 augustus 2021 (binnen openingstijden) een persoonlijke afspraak wordt gemaakt voor een tatoeage. Daarbij gelden de volgende cumulatieve voorwaarden:
a. de afspraak wordt persoonlijk door Deelnemer gemaakt in de shop aan de Rubenslaan 10 te Schiedam, en
b. bij het maken van de afspraak wordt door Deelnemer een (regulier geldende) aanbetaling voldaan, uiterlijk op 31 augustus 2021 om 21.59 uur, en
c. de afspraak voor het aanbrengen van de tatoeage zal plaatsvinden uiterlijk op 30 december 2021, en
d. de korting geldt voor slechts één afspraak en is niet overdraagbaar aan een andere persoon.

2.3.6 Alle voorgenoemde tijden zijn op basis van de plaatselijke tijd in Amsterdam (CEST/CET).

2.3.7 Het Kortingspercentage (15%) kan niet gebruikt worden in combinatie met een tegoedbon. Ook kan de korting uitsluitend worden gebruikt voor een tatoeage en niet voor eventuele producten (zoals tatoeagezalf etc.). De korting wordt berekend over maximaal 5 uur werkzaamheden (uurtarief), ook indien de afspraak langer duurt.

2.4 De Deelnemer die gebruik maakt van de Kortingsactie, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze Actievoorwaarden

  1. AANSPRAKELIJKHEID

3.1.1 Deelname geschiedt voor eigen verantwoording van de Deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen aan al de hiervoor cumulatief geldende Actievoorwaarden. Eventuele overschrijving van de deadline voor de Kortingsactie als gevolg van onder andere storing op de telefoonlijnen, het internet en/of andere netwerken waardoor niet tijdig aan de voorwaarden is voldaan, is voor risico van de Deelnemer.

3.1.2 Red Rose Tattoo is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze Kortingsactie. Red Rose Tattoo geeft geen garantie, met uitzondering van de standaard inspanningsverplichting tot het zetten van een tatoeage. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

  1. SLOTBEPALINGEN

4.1 Red Rose Tattoo behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave: a) Deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze Actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden; b) deze Actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

4.2 Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden verzonden naar info@redrosetattoo.nl

4.3 Op deze actie en de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.